Afwegen in de wijk


Stap 2: Aanscherpen

De volgende stap is het aanscherpen van de geïnventariseerde problemen.  

De volgende vragen kunnen hierbij helpen:
1) Hebben we wel het juiste probleem te pakken? Ligt er niet een ander probleem achter? Klik hier voor een voorbeeld;
2) Bestaat de mogelijkheid dat het probleem zich in de toekomst vanzelf (zonder verdere wijkinterventies) oplost of dat de kans vanzelf wordt verzilverd? Klik hier voor een voorbeeld;
3) Wie zijn de probleemeigenaren? En wat is vervolgens – vanuit hun optiek – de aard en de omvang van het probleem? Hoeveel mensen/bedrijven ervaren het probleem? En wat is er precies erg voor hen als het probleem niet wordt opgelost? Klik hier voor een voorbeeld.

De meeste probleembeschrijvingen bestaan uit meerdere samenhangende elementen. Probeer deze te onderscheiden.

Benoem vervolgens per probleemeigenaar het kernprobleem. Een scherpe definitie hiervan maakt het makkelijker om in Stap 6 en Stap 7 een keuze te maken. Deze oefening helpt je om het probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Dat verbetert uw afweging aanzienlijk.

Opdracht:

Definieer per probleemeigenaar het kernprobleem. Probeer het kernprobleem zo scherp mogelijk te formuleren. Wat is precies het probleem?

Hulpmiddel: Pas je Afwegen in de wijk toe met meerdere personen, maak dan kleine groepen en neem per groep een aantal flip overs/post-its mee met geïnventariseerde problemen. Stel vast wat de kernproblemen zijn en scherp deze aan. Vervolgens presenteren alle groepen kort de aangescherpte kernproblemen.

Ga door naar de volgende stap.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.