Afwegen in de wijk


Stap 8: Kiezen

De informatie over de effecten van de oplossingen is belangrijke input voor het selecteren van de beste oplossing.

De manier waarop deze selectie in zijn werk gaat verschilt per corporatie/gemeente en per casus. In het ene geval wordt er door een aantal medewerkers een knoop doorgehakt, in het andere geval worden de oplossingen getoetst in een vast format met vaste criteria (bijvoorbeeld aan beleidsdoelstellingen).

Ook het informatieprofiel dat nodig is om de beste oplossing te selecteren verschilt per casus. In het ene geval volstaat een inventarisatie van de effecten, in het andere geval brengen alle relevante afdelingen binnen de organisatie advies uit. Voor grote investeringsbeslissingen kan het nodig zijn om een maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken.

Wij bevelen aan om de gangbare procedures binnen uw organisatie te volgen bij het selecteren van de beste oplossing waarbij deze procedure wordt verrijkt met de informatie die Afwegen in de wijk heeft opgeleverd.

Opdracht:

Selecteer de beste oplossing

Tip 1: In de praktijk dekt Afwegen in de wijk niet alle aspecten die belangrijk zijn in een besluitvormingsproces. Besteed daarom tijdens het selecteren van de beste oplossing ook aandacht aan andere aspecten (zoals: draagvlak onder bewoners).

Tip 2: Overweeg ook altijd het basisalternatief (geen nieuw beleid of nieuwe interventie) als ‘beste oplossing’.

Tip 3: Denk na over een combinatie van oplossingen (bijvoorbeeld: starten met sloop en nieuwbouw op kleine schaal in combinatie met een wijkbeheerder, in plaats van grootschalig sloop en nieuwbouw).

Tip 4: Bij grote investeringsbeslissingen kan ook worden besloten dat het nog niet mogelijk is om op basis van de verzamelde gegevens een keuze te maken en dat het gewenst is om meer zekerheid te verkrijgen over de effecten van de voorgestelde oplossingen (bijvoorbeeld met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse).

Tip 5: Nadat een oplossing is geselecteerd, kan het van waarde zijn om erover na te denken of deze oplossing nog kan worden geoptimaliseerd (meer baten met dezelfde kosten of minder kosten met dezelfde baten). Het bekijken en bespreken van de effectenanalyse kan creativiteit losmaken in deze richting.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.