Afwegen in de wijk


Voorbereiden werksessie I

Indien je hebt besloten om Afwegen in de wijk toe te passen in een werksessie kun je ervoor kiezen om bij de sessie externen te betrekken (bijvoorbeeld bewoners en maatschappelijke organisaties) of om het te houden bij alleen medewerkers van uw eigen organisatie. De keuze die je maakt hangt af van het doel van de werksessie. Stel dat het doel is om binnen uw organisatie te prioriteren tussen verschillende interventies, dan ligt het voor de hand om vooral collega's uit te nodigen. Bij besluitvorming die bewoners in positieve of negatieve zin zal raken, kan het juist raadzaam zijn om de bewoners uit te nodigen voor de werksessie. Indien je tijdens de werksessie beslissingen wilt nemen, is het van belang om partijen die kunnen handelen aan tafel te hebben.

Aantal deelnemers

Het dient aanbeveling om de werksessies te laten voorzitten door één van de deelnemers. Daarbij zijn er vooral goede ervaringen met werksessies waar tussen de 6 en 12 personen aan deelnemen. Indien je meer dan 12 deelnemers uitnodigt bestaat het risico dat de werksessie minder gestructureerd verloopt en dus minder oplevert.

Bij voorkeur zijn de deelnemers van beide werksessie dezelfde.

Formuleer de aanleiding zo scherp mogelijk

U zult merken dat werksessie I productiever is als je de aanleiding van de sessie zo scherp en concreet mogelijk is. Bijvoorbeeld: "in dit complex zijn bovengemiddeld veel klachten over de netheid" of "dit complex scoort al jaren slecht in onze complexprestatiemonitor". Minder scherp is: "We willen iets met deze wijk" of “De huurders zijn niet tevreden.”. Indien de aanleiding scherp en concreet is, wordt het makkelijker voor de deelnemers aan de werksessie om problemen die zij ervaren te benoemen.

Als de aanleiding niet scherp en concreet is, dan kan het toepassen van Afwegen in de wijk nog steeds van waarde zijn. De toegevoegde waarde zit hem dan met name in het scherp en concreet maken van de problemen en kansen in een buurt of een wijk: Stap 1 & Stap 2. In dit geval dient het aanbeveling om meer tijd te besteden aan deze stappen.

Vooraf: huiswerk

Voor deelnemers kan het lastig zijn om tijdens de werksessie te benoemen welke problemen zij ervaren. Het dient daarom aanbeveling om de deelnemers vooraf te vragen om na te denken over de problemen die zij ervaren en deze zo goed mogelijk te onderbouwen met informatie. En dat ze tijdens de sessie hier een korte pitch over geven.

Vooraf: nadenken over basisalternatief

Bedenk vooraf vast een voorstel voor een goed basisalternatief (zie Stap 3).

Klik hier voor de dagopzet van werksessie I.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.