Afwegen in de wijk


Stap 7: Effecten analyseren

Het analyseren van effecten is over het algemeen de meest tijdsintensieve stap van Afwegen in de wijk.

Wel of geen welvaartseffect?

Ten eerste moet per effect worden bepaald of het effect wel of geen welvaartseffect is. Voor het bepalen of een effect een welvaartseffect is kan de volgende vuistregel worden gebruikt: als mensen binnen het invloedsgebied netto blijer of geïrriteerder worden van een effect is er sprake van een welvaartseffect. Klik hier voor drie voorbeelden van effecten van een project die geen welvaartseffect zijn.
Het grote voordeel van de ‘welvaarts’-bril is dat effecten geobjectiveerd gewogen kunnen worden. Pas in de volgende stap is het aan de beslisser om daar eigen prioritering aan te geven: dit welvaartseffect weegt voor ons het zwaarst.

Kwantificeer eerst maatgevende effecten

Een tweede stap bij het analyseren van effecten is het kwantificeren van effecten. Probeer een eenheid te vinden om een effect in getallen uit te drukken. Om de onderzoekslast te beperken is het raadzaam om eerst de effecten die maatgevend kunnen zijn in de keuze tussen oplossingen te kwantificeren.
De andere effecten kunnen in eerste instantie meer kwalitatief (met bv. ++,+,0,-,--) worden gescoord. Later kan dan worden bekeken of effecten die in eerste instantie als minder invloedrijk zijn beoordeeld toch nog moeten worden gekwantificeerd, omdat zij invloed kunnen hebben op de gemaakte keuze. Het kwantificeren van effecten kun je zelf doen, maar je kunt ook gebruik maken van interne en externe experts.

Druk de effecten in geld uit

Om inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van de oplossingen dienen de maatgevende effecten in geld te worden uitgedrukt. Voor het uitdrukken van effecten in geld kun je gebruik maken van interne en externe experts.

Hulpmiddel: Momenteel wordt overwogen om aan Afwegen in de wijk een rekenmodel toe te voegen. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van reeds uitgevoerde MKBA’s en ‘rekenregels’. Tot die tijd kun je hier de nodige informatie vinden: http://www.corpovenista.nl/dossier-mkba/.

Opdracht:

Analyseer de effecten van de oplossingen aan de hand van de bovenstaande stappen. Focus je in eerste instantie op de maatgevende effecten van de oplossingen.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.