Afwegen in de wijk


Wanneer afwegen in de wijk?

Afwegen in de wijk kan waarde toevoegen in alle fases van planvorming en besluitvorming.

Het is toegesneden voor keuzes en besluitvorming over investeringen in het sociaal domein en leefbaarheids- en wijkprojecten. Denk aan de aanpak van probleemcomplexen en –wijken (groot onderhoud, renovatie, gebieds- of projectontwikkeling of sociaal ingrijpen).

Het kader voegt met name waarde toe in een vroeg stadium van het planvormingsproces. Twee varianten worden hieronder besproken.

1) We willen iets gaan doen 

Het ideale moment om Afwegen in de wijk in te zetten is het moment dat een corporatie heeft besloten iets te willen gaan doen in een wijk of een gebouwencomplex, maar er nog geen idee is over een voorkeursoplossing. Afwegen in de wijk stimuleert in deze fase optimaal het scherp nadenken over problemen, oplossingen en effecten van oplossingen.

Corporaties gebruiken verschillende modellen/hulpmiddelen om vast te stellen of er ‘iets moet gebeuren’ in een wijk of een gebouwencluster (bijvoorbeeld een bewonersscan, wijkanalysemodel of een complexprestatiemonitor).

Wanneer een wijk of een gebouwencluster ‘rood uitslaat’ in het model is dit het ideale moment om Afwegen in de wijk in te zetten.

Ook komt het voor dat een wijk redelijk scoort in de analysemodellen, maar dat er bij de corporatie het idee bestaat dat er een kans is die gepakt moet worden. Ook dit is een ideaal moment om Afwegen in de wijk toe te passen. Met Afwegen in de wijk kan worden verkend wat er gebeurt als de kans niet wordt gepakt, hoe de kans het best kan worden verzilverd en wat de verwachte effecten zijn van het verzilveren van de kans.

2) Er wordt een interventie voorgesteld

Planvormingsprocessen starten vaak met een oplossing in plaats van met een probleem. Een medewerker, een burger, een bestuurder of een andere stakeholder stelt voor om een interventie door te voeren.

Dit is een ideaal moment om Afwegen in de wijk in te zetten. De belangrijkste meerwaarde van Afwegen in de wijk in deze situatie is dat gebruikers worden uitgedaagd om eerst na te denken over het probleem dat men op wil lossen met de interventie en welke effecten men precies wil bereiken. Daarnaast daagt Afwegen in de wijk betrokkenen uit om breder na te denken over oplossingen.

Klik hier om te starten met het Afwegen in de wijk.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.