Afwegen in de wijk


Dagopzet werksessie II

Ontvangst en terugblik op werksessie I (9.00 – 9.15)

 • Presenteer de probleemomschrijving (en het kernprobleem/de kernproblemen), het basisalternatief en vraag de groep om herbevestiging.

Vaststellen effecten en invloedsgebied (Stap 5) (9.15 – 10.00)

 • Loop gezamenlijk de oplossingen door aan de hand van de oplossingskaarten. Scherp de beschreven effecten en meerkosten aan. Benoem eventuele onzekerheden, varianties in de oplossing en dingen die nog nader uitgezocht moeten worden.
 • Benoem gezamenlijk één (of twee) kerneffecten waar oplossingen in het bijzonder op worden ‘gescoord’. Als het goed is vormen deze het spiegelbeeld van het kernprobleem.

Voorselectie maken (Stap 6) (10.00 – 11.00)

 • In kleine groepen worden de oplossingen gerangschikt door gezamenlijk de oplossingskaarten boven/onder elkaar te leggen op basis van de volgende criteria:
  • het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar A
  • het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar B
  • het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar ...
  • meerkosten
  • overige effecten
 • Vraag je bij elke volgende oplossing af: scoort deze oplossing nu beter of slechter dan een andere oplossing?
 • Elke groep presenteert haar rangschikking en deze worden naast elkaar opgeplakt.
 • Gezamenlijk wordt een top drie geselecteerd. Bespreek daarbij de uitschieters. Waarom staat een oplossing bij de ene groep bovenaan, en bij de andere onderaan? En bespreek de afvallers; is het terecht?

Pauze (11.00 - 11.15)

Effecten analyseren (Stap 7) (11.15 – 12.15)

 • In groepen worden de beste oplossingen verder uitgewerkt. Per oplossing wordt een Effectenkaart opgesteld. Hierbij worden per probleemeigenaar in ieder geval de volgende twee vragen beantwoord:
  • wat zijn de hoofdeffectten?
  • inschatting omvang effect (klein <> groot)
 • Optioneel zijn deze vragen te beantwoorden:
  • hoe ontstaat het effect precies (veranderings¬theorie)?
  • hoe zeker ben je dat dit effect optreedt? Wat staat dit effect mogelijk in de weg? (risico)

Tip: Zorg dat de uitkomsten van het gesprek ook genoteerd worden. Anders raakt deze informatie verloren.

Hulpmiddel: De Effectenkaart kun je hier downloaden. Print deze bij voorkeur uit op A3. Meer informatie over de Effectenkaart vind je op watwerktstudio.nl/effectenkaart.

Afspraken maken (12.15 – 12.30)

 • Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de laatste stap: Stap 8 – beslissen.
 • Wie bereidt het besluit voor? Wie neemt het besluit? Op welke termijn? Welke informatie is nog nodig, en wie verzorgt deze?

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.