Afwegen in de wijk


Probleem lost zich vanzelf op

Vraag 2) Bestaat de mogelijkheid dat het probleem zich in de toekomst vanzelf (zonder verder ingrijpen) oplost of dat de ambitie vanzelf wordt gehaald?

Stel: de corporatie grijpt niet in. Is het mogelijk dat het probleem zichzelf oplost? Bijvoorbeeld: Ondernemers zien in het probleem een gat in de markt; Bewoners pakken het zelf op en verzinnen een eigen oplossing.

Concreet voorbeeld: Gezin A zorgt voor grote overlast in Wijk X, waardoor de leefbaarheid in deze Wijk achteruit gaat. De corporatie doet allerlei interventies om dit probleem tegen te gaan. Zo wordt een huismeester in dienst genomen. Echter, het gezin is bezig met een effectieve therapie, waardoor de overlast sterk afneemt de maand voordat de huismeester start met zijn werkzaamheden. De benadering van de huismeester werkt averechts, waardoor de overlast weer toeneemt. In dit geval zou het probleem zijn opgelost als de corporatie niet had ingegrepen.

Klik hier om terug te keren naar Stap 2.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.