Afwegen in de wijk


Stap 1: Inventariseren

Een goede afweging begint met een grondige inventarisatie van de problemen die worden ervaren in een buurt of in een wijk. Wat is er écht aan de hand?

Opdracht:

Inventariseer de ervaren problemen bij alle betrokkenen

Is het doel om een kans te verzilveren? Inventariseer dan welke problemen worden ervaren als de kans niet wordt verzilverd.

Hulpmiddel: Pas je Afwegen in de wijk toe met meerdere personen, vraag dan aan de initiatiefnemer om kort te pitchen welke problemen hij/zij ervaart. Vervolgens noteert elke aanwezige de door hem/haar ervaren problemen op post-its. De post-its worden vervolgens op een flip over geplakt.

Tip: Denk bij deze stap nog niet aan oplossingen; zet het probleem voorop!

Klik hier voor een voorbeeld van een succesvolle probleeminventarisatie.

Heb je de problemen geïnventariseerd? Ga dan door naar de volgende stap.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.