Afwegen in de wijk


Hoe toepassen?

Afwegen in de wijk kun je lichter en zwaarder toepassen. De lichtste variant is dat je de stappen voor jezelf doorloopt. Het is een snelle manier om een scherper beeld te krijgen van problemen, oplossingen voor problemen en effecten van oplossingen. Het helpt om een afweging goed voor te bereiden. Dat is vaak voldoende bij kleine afwegingen of afwegingen waar ervaring mee is.

Maar de kans is groot dat je zaken over het hoofd ziet. Dan is het verstandig de stappen samen met collega’s en/of stakeholders te doorlopen. Dat kun je naar eigen inzicht doen, maar je kunt ook het format van de werksessies volgen.

Voordelen Werksessie

Het toepassen van Afwegen in de wijk in een werksessie met collega's en/of stakeholders heeft verschillende voordelen:

 • het voorkomt dat de uitkomsten als een verrassing komen, of op voorhand in twijfel worden getrokken
 • het levert een rijker beeld op omdat de problematiek vanuit verschillende relevante invalshoeken kan worden belicht
 • het zorgt voor meer creativiteit bij het zoeken naar oplossingen
 • het mobiliseert meer kennis en informatie
 • het leidt sneller tot begrip van de analyse en draagvlak voor het uiteindelijke besluit.

Het verdient aanbeveling om Afwegen in de wijk in twee sessies van beide een dagdeel te doorlopen. Klik hier voor meer informatie over het voorbereiden van een werksessie en een dagopzet.

Afwegen in de wijk onder begeleiding

U kunt ervoor kiezen om zelf de werksessie te begeleiden of door een collega die ervaring heeft met het begeleiden van werksessies. Om verschillende redenen kan er ook voor worden gekozen om de werksessies te laten begeleiden door een expert:

1 Er is behoefte aan een neutrale begeleider van de sessies.

 • Bij de probleemaanscherping (Stap 2) is het gemakkelijker voor een neutrale partij om scherpe vragen te stellen over de probleempercepties die naar voren kwamen bij de probleeminventarisatie (Stap 1)
 • In Afwegen in de wijk moeten er beslissingen worden genomen over het selecteren en af laten vallen van oplossingen (Stap 6). Wanneer deze beslissingen worden genomen onder leiding van een vertegenwoordiger van een stakeholder, kan dit het draagvlak verlagen voor de gemaakte keuzes bij andere stakeholders;
 • Indien de verwachting bestaat dat stakeholders sterk van mening zullen verschillen (bijvoorbeeld over het probleem of effecten van oplossingen), kan een neutrale begeleider zorgen voor een constructievere en productievere discussie;
 • De begeleider kan in de gaten houden of de bijdrage van een bepaalde stakeholder voldoende voor het voetlicht komt, er wel voldoende aandacht wordt besteed aan alle relevante effecten tijdens het selecteren van oplossingen etc.  

2 Er is behoefte aan expertise over effecten van voorgestelde oplossingen

 • Een expert die kennis heeft over effecten van oplossingen kan van waarde zijn bij het vaststellen van het basisalternatief (Stap 3), het inventariseren van effecten (Stap 5) en het analyseren van effecten (Stap 7).
 • Platform31 kan je in contact brengen met experts die ervaring hebben met het begeleiden van Werksessies.

Voorbereiding Werksessies en Dagopzet

Indien u het afwegingskader wilt toepassen in een werksessie verdient het aanbeveling om het afwegingskader in twee sessies van beide een dagdeel te doorlopen. 

Klik hier voor meer informatie over het voorbereiden van Werksessie 1
Klik hier voor een dagopzet van Werksessie 1
Klik hier voor meer informatie over het voorbereiden van Werksessie 2
Klik hier voor een dagopzet van Werksessie 2

Klik hier om te starten met Afwegen in de wijk.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.