Afwegen in de wijk


Stap 6: Voorselectie maken

Nadat je de effecten van verschillende oplossingen hebt geïnventariseerd, kunnen de effecten verder worden geanalyseerd (Stap 7). Om de onderzoekslast te beperken is het aan te raden om een voorselectie te maken van de oplossingen.

Rangschik de oplossingen van Stap 5 daarom op basis van de volgende criteria:

  1. het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar A
  2. het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar B
  3. het oplossend vermogen ten aanzien van het kernprobleem voor probleemeigenaar ...
  4. meerkosten
  5. andere effecten dan kosten en effecten die ontstaan door het oplossen van kernproblemen.

Vraag je bij elke volgende oplossing af: scoort deze oplossing nu beter of slechter dan een andere oplossing op de verschillende criteria?

Benoem eventueel zelf een aanvullend criterium. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het bijdragen aan een specifiek beleidsdoel of de organisatie-strategie
  • de haalbaarheid van een oplossing (technisch, draagvlak)

Kies vervolgens de 3 tot 5 best scorende oplossingen om mee te nemen naar Stap 7.

Hulpmiddel: maak ‘oplossingskaarten’ waarop een korte omschrijving staat van

  1. de oplossing
  2. de effecten
  3. de meerkosten

Deze kun je hieronder downloaden. Laat deze kaarten vervolgens in twee- of drietallen op volgorde leggen. Bovenaan de beste.

Tip: Bepaal per oplossing het oplossend vermogen in procenten en vergelijk de verhouding oplossend vermogen / meerkosten. Dit kan helpen bij het rangschikken. Bijvoorbeeld: oplossing X lost het kernprobleem voor 50% op en kost 100.000 euro en oplossing Y lost het kernprobleem volledig op en kost 500.000 euro. Deze informatie maakt snel inzichtelijk dat oplossing X waarschijnlijk kosteneffectiever is.

Tip: Pas je Afwegen in de wijk toe met meerdere personen, vraag dan aan elke deelnemer om één oplossing op te schrijven waarvan hij/zij wil dat de effecten worden geanalyseerd.

Opdracht:

Maak een voorselectie van kansrijke oplossingen (idealiter 3 tot 5)

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.