Afwegen in de wijk


Voorbeelden van invalshoeken

Om zo breed mogelijk na te denken over oplossingen is het nuttig om vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen te zoeken. Hieronder vindt u drie voorbeelden van invalshoeken:

Denken over oplossingen vanuit beoogde effecten

Een eerste invalshoek is het nadenken over oplossingen vanuit effecten. Welke effecten wil je bereiken en welke oplossingen passen hierbij? Indien u het afwegingskader toepast in een werksessie zijn er vaak deelnemers aanwezig die een bepaald effect vertegenwoordigen (bv. leefbaarheid, vastgoed). Vraag hen om vanuit dat effect denkend oplossingen te genereren. Vraag hen vervolgens om hun oplossingen zo vorm te geven, dat daarbij ook de andere effecten zoveel mogelijk gediend worden.

Denken over oplossingen vanuit 'de ideale situatie'

Een tweede invalshoek is het schetsen van de ideale situatie. Hoe zou het gebied waar nu een probleem is er idealiter uitzien? Hieronder vindt u een quote die bij deze invalshoek passen. De oplossingen die vanuit deze invalshoek worden verzonnen zijn vaak niet realistisch qua kosteneffectiviteit, maar het naar voren brengen van dergelijke oplossingen in een brainstorm kan wel leiden tot realistische oplossingen die de huidige situatie dichterbij dit ideaalbeeld brengen.  

‘Het probleem is nu dat de voorzieningen in de kern/buurt hun deuren moeten sluiten, vanwege de veroudering van het gebouw, geen sluitende business case en een afnemend enthousiasme deel te nemen in het verenigingsleven. Idealiter zou er een plek zijn waar bewoners elkaar kunnen treffen voor allerlei bijeenkomsten en dat de gehele gemeenschap zich inzet om de centrale voorziening draaiende te houden. De ruimtes zijn dusdanig flexibel dat de voorziening voor iedereen exact mogelijk maakt wat hij of zij wil.

Denken over oplossingen vanuit gesprek met een tegendenker

Ook kunt u nadenken over oplossingen in een gesprek met een tegendenker. De tegendenker geeft herhaaldelijk suggesties om het probleem efficiënter op te lossen of de ambitie op een efficiëntere manier te verwezenlijken: ‘maar als dit het probleem is, is dit dan niet een betere oplossing?’:

tegendenker75.jpgTegendenker: als een voorziening haar deuren moet sluiten vanwege een gebrek aan belangstelling en financiële mogelijkheden, kun je dan niet beter mensen stimuleren om na te denken waarvoor wél voldoende draagvlak en enthousiasme is om samen duurzaam op te pakken? Investeren in mensen en hun wensen in plaats van het investeren in stenen.

Let op: De tegendenker kan ook oplossingsrichtingen buiten het wonen & wijkendomein aandragen. Misschien is een investering in stenen niet de meest efficiënte of effectieve manier om een probleem op te lossen? Daarbij zorgt het aandragen van alternatieve oplossingen ervoor dat de beleidstheorie achter de oplossing (beleidstheorie = hoe gaat de oplossing ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost?) scherper wordt:

tegendenker75.jpgTegendenker: indien u met een project vitaliteit in de kernen wilt stimuleren; is dan investeren in een nieuwe woonvoorziening echt de beste oplossing? Kan niet veel beter worden gekozen voor investeringen in naoberschap en gemeenschapszin waardoor eigenaarschap in de kernen ontstaat bij bewoners en mensen samen hun eigen oplossingen bedenken? Een project van ‘samen koken door en voor ouderen’ kan aan de wieg staan van veel vitaliteit.

Klik hier om terug te gaan naar Stap 4.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.