Afwegen in de wijk


Aandachtspunten basisalternatief

Basisalternatief lost probleem nooit op: ‘pappen en nathouden’

Het basisalternatief mag nooit de vorm krijgen van een volwaardige oplossing. Daarmee verdwijnt immers de vraag van tafel of de interventie überhaupt zinvol is. Als stelregel voor het basisalternatief geldt: 'zet het huidige beleid voort en doe het minimale dat noodzakelijk is om het probleem binnen de perken te houden’. In het basisalternatief mag bijvoorbeeld wel worden aangenomen dat technische mankementen aan het vastgoed worden verholpen.

Genomen beslissingen

Houd rekening met maatregelen die al genomen zijn. Als men al besloten heeft om een impuls te geven aan een nabijgelegen park van een probleemwijk, dan moet hier rekening mee worden gehouden bij de evaluatie van een interventie om de leefbaarheid te verbeteren. Misschien lost de vernieuwing van het park de leefbaarheidsproblemen al grotendeels op?

Zo sober mogelijk

Het basisalternatief is zo sober mogelijk ingericht.

Uitgaan van wettelijke normen

Een ander voorbeeld is de situatie waarin een wettelijke norm overschreden wordt of dreigt te worden overschreden, en er overeenstemming is over het handhaven van deze norm (bijvoorbeeld de verplichting om asbest te verwijderen uit een woning). Het basisalternatief is in dit geval de variant die ervoor zorgt dat zo goedkoop mogelijk aan de wettelijke norm kan worden voldaan.

Houd rekening met gedragsverandering

Houd er rekening mee dat burgers zelf manieren kunnen verzinnen om een probleem te vermijden. Ook als niet ingegrepen wordt. Als de openbare ruimte vervuild is, kunnen bewoners zelf een initiatief opzetten om de wijk schoon te houden.

Houd rekening met autonome veranderingen

Stel dat er in een wijk veel overlast is van hangjongeren. Zal het probleem dan vanzelf verdwijnen door demografische ontwikkeling en deze pubers ouder worden?

Klik hier om naar voorbeelden van basisalternatieven te gaan.

Klik hier om terug te gaan naar Stap 3.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.