Afwegen in de wijk


Voorbeeld probleeminventarisatie

Bij Complex A in Gemeente X is sprake van leegstand. Dit probleem is het laatste jaar steeds groter geworden.

In eerste instantie leek de verouderde staat van het vastgoed het probleem te zijn, dat met een wijkvernieuwingsproject zou kunnen worden aangepakt.

Men besloot een sessie te organiseren waarbij onder meer gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, leden van het wijkteam, huidige bewoners en zelfs één oud-bewoner de problemen bespraken.

Elke stakeholder beschreef de door hem/haar ervaren problemen op post-its.

Verschillende aanwezigen noemden het probleem dat een groep hangjongeren een negatieve invloed had op de leefomgeving rondom het complex, waardoor steeds meer bewoners wegtrokken.  

Het gesprek tussen deze verschillende stakeholders leverde een veel scherpere en bredere definitie van de problemen op.

Het voordeel van deze scherpere en bredere probleemdefinitie was dat later in het proces beter en breder kon worden nagedacht over oplossingen.

Klik hier om terug te gaan naar Stap 1.

Over Afwegen in de Wijk

Afwegen in de Wijk is een simpele, toegankelijke en overzichtelijke tool dat u kunt zien als een hulpmiddel bij het gezond verstand.  Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten. Afwegen in de Wijk kan worden gebruikt door woningcorporaties, maar ook door andere partners in de wijk.

Wilt u direct Starten met Afwegen in de Wijk? Klik dan hier. Wilt u de tool als pdf bestand? Klik dan hier.

Powered by

Afwegen in de wijk is een initiatief van Wat Werkt in de Wijk. Het is ontwikkeld door Niek Mouter (TU Delft), Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur en onderzoeker | Effecteur) en Paul Doevendans (Atrivé), in nauwe samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard.